↑ Powrót do Wolontariat

Cele i założenia SKW

Nawet jeśli chodzi tylko o drobiazg, zrób coś dla tych, którzy potrzebują pomocy; coś, za co nie otrzymasz zapłaty poza samym przywilejem dokonania tego.                                                                                                                                                                          Albet Schweitzer Cele i założenia Szkolnego Koła Wolontariatu
 • Zapoznanie z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 • Uwrażliwienie na ciepienie, samotność i potrzeby innych.
 • Przygotowanie do podejmowania pracy jako wolontaiusz.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
 • Wzbogacanie tradycji szkoły.
 • Angażowaniesię w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.
 • Zawieranie trwałych przyjaźni.
 • Kształtowanie umiejętności działania zepołowego.
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
 • Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń.
 • Rozwijanie zainteresowań.
 • Zdobywanie nowych doświadczeń.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych.