Wolontariat

Szkolne Koło Wolontariatu działa w naszej szkole od września 2010 roku. W tym roku szkolnym wznawiamy pracę z myślą o rozszerzeniu i rozwinięciu działalności. Wszyscy nasi członkowie są bardzo zaangażowani i chętni do pracy. W ramach naszych działań planujemy współpracę z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi oraz pomoc indywidualnym osobom, starszym lub chorym. Chcemy też uruchomić szkolną samopomoc, czyli uczniowskie korepetycje. Jeżeli posiadasz cechy wolontariusza: 
  • dużo optymizmu i chęć do działania
  • motywacjędo niesienia pomocy potrzebującym
  • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili
  • odwagę, empatię i otwartość
  • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność
  • kulturę osobistą
przyjdź na spotkanie i zapisz się do Koła. Każdy człowiek nosi w sobie potrzebę czynienia dobra. Szkolne Koło Wolontariatu to miejsce realizacji dla osób, które odkryły już w sobie ten wewnętrzny wymóg, to miejsce także dla Ciebie. Zachętą niech staną się słowa Jana Pawła II
The perfect barometer of the clients' full satisfaction is our loyal consumers. In cases where a pupil profits to our service to make use of it again and again essay writing service reviews Every last cost-effective tailor made essay, term paper, basic research cardstock, article, assessment or conversation is written from scratch, individually, and in accordance with the necessary instruction and standards
„Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu – swemu bliźniemu. Jest to bez mała «prawo istnienia». Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał. Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym. Działając w wolontariacie chrześcijanin staje się świadkiem Boskiej miłości, głosi ją i poprzez gesty odważne i profetyczne ją uwidacznia. Iluż wolontariuszy poprzez odważne zaangażowanie się na rzecz bliźnich dochodzi do odkrycia wiary!” Spotykamy się we wtorki o 14.30 w czytelni

Cele i założenia SKW

Nawet jeśli chodzi tylko o drobiazg, zrób coś dla tych, którzy potrzebują pomocy; coś, za co nie otrzymasz zapłaty poza samym przywilejem dokonania tego.                                                                …

Pokaż strony »

Pomoc w nauce w PSP Nr 2

Od roku szkolnego 2012/2013 zaczęliśmy akcję „Pomagam w lekcjach”.  Codziennie od godziny 15.30 do 16.30 w Szkole Podstawowej nr 2 trwają zajęcia świetlicowe, podczas których pomagamy najmłodszym uczniom w odrabianiu lekcji. Tłumaczymy zadania z matematyki albo zawiłości gramatyczne, przypominamy też wiadomości z przyrody i inne. Niektóre ćwiczenia okazują się dla bardzo łatwe, ale są i takie, …

Pokaż strony »

Pomoc w przedszkolu „Modraczek”

Pomoc w przedszkolu „Modraczek”, to kolejne nasze  wyzwanie.  Współpracę zaczęliśmy w roku szkolnym 2011/2012 i chcemy ją kontynuować. W bieżącym roku do pracy z dziećmi zgłosili się zarówno ubiegłoroczni „pomagacze”, jak i nowi, którzy poczuli w sobie „wyzwania pedagogiczne”. Codziennie udajemy się po lekcjach do przedszkola, aby opiekować się swoimi młodszymi   kolegami. Pomagamy też  paniom …

Pokaż strony »

Zbieramy tonery

Żyjemy w czasach, w których mnożą się zużyte, zepsute albo niepotrzebne przedmioty. Można powiedzieć, że wokół nas jest coraz więcej śmieci. A jakie są tego ekologiczne  konsekwencje, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Uczniowie PG 1 chcą przyczynić się do zmiany tego stanu i choć w niewielkim stopniu zredukować ilość odpadów. Postanowiliśmy szerzyć wśród rówieśników i …

Pokaż strony »