RODO

Inspektor do spraw ochrony danych osobowych

Agnieszka Gwizdała

tel 537 005 680

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

POBIERZ.