Na tropie nauki

INNOWACJA PEDAGICZNA

Na tropie nauki.

 Autor

 Katarzyna Kucharuk

Opis Innowacji Pedagogicznej

Realizacja

Dnia 8.06.2015 gościliśmy  u siebie wychowanków zaprzyjaźnionych przedszkoli PPPnr4 i PPPnr5, którzy w ramach innowacji pedagogicznej " Na tropie nauki" przez cały rok zgłębiali z nami tajniki nauki. Na przedszkolaków czekały różne atrakcje, uczestniczyli w pokazach fizycznych i chemicznych oraz mogli samodzielnie poeksperymentować. Na zakończenie każdy uczestnik warsztatów otrzymał dyplom pamiątkowy oraz słodki poczęstunek.

Fotorelacja

  Realizacja innowacji rozpoczęła się w październiku 2013 roku, przez uczestnictwo w zajęciach w przedszkolu nr 5. W ramach realizacji innowacji pedagogicznej zajęcia będą odbywać się w przedszkolu nr 5, 4 i szkole podstawowej nr 4. Zapraszamy do oglądania fotorelacji z naszych spotkań z nauką. Rozpoczęliśmy nowy cykl spotkań z nauką w ramach trwającej innowacji. Zapraszamy do śledzenia naszych spotkań w roku szkolnych 2014/2015.

Przedszkole nr 5

Siły w przyrodzie Wędrujący kolor Eko zabawki

Przedszkole nr 4

Prąd Prąd i elektrostatyka Kolorowe czary Eko zabawki

Szkoła podstawowa nr  4

Woda i jej zastosowanie  

A tak było w roku 2013/2014

Przedszkole nr 5

Powietrze Woda Znikający kolor Kopciuszek Origami Sławni naukowcy i ich doświadczenia Prąd Chemia od kuchni

Przedszkole nr 4

Prąd Origami Właściwości wody Naukowy Kopciuszek Powietrze Chemiczne czary - mary

Szkoła podstawowa nr 4

Więcej niż magia Wizyta w PSP z chemią Żywioły - woda Wielcy naukowcy i ich eksperymenty Eksperymenty fizyczne Robotyka

Założenia

  Program innowacji powstał z myślą o uczniach, którzy  chcą badać otaczający świat i dzielić się zdobytą wiedzą z innymi. Chodzi nie tyle o wiedzę fizyczną, lecz o kształtowanie rozmaitych umiejętności przydatnych też w innych dziedzinach. Przede wszystkim rozwijanie logicznego myślenia i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów. Ideą tych spotkań jest rozwój ucznia oraz pozbycie się schematu myślowego. Zajęcia będą prowadzone na bazie eksperymentów, indywidualnych sposobów rozwiązania problemu. Nasi uczniowie będą przedstawiać zdobytą wiedzę poprzez zabawę, eksperyment młodszym kolegom. Spotkania odbywałyby się raz w tygodniu po zajęciach lekcyjnych.  

 Cel

Cel ogólny: pogłębianie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, oraz ukierunkowanie uczniów na twórcze myślenie.   Cel szczegółowe: pobudzanie do twórczego myślenia, rozwijanie pamięci, szukanie nowych rozwiązań, ćwiczenie umiejętności formułowania argumentów, kształtowanie wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, szukanie różnorodnych źródeł wiedzy. Kształtowanie umiejętności przekazywania zdobytej wiedzy innym oraz autoprezentacji.  

 Metody i formy pracy

Uczeń bierze udział w zajęciach przy pomocy i pod nadzorem nauczyciela. Samodzielnie  stawia tezy i szuka ich  naukowego potwierdzenia wykonując eksperymenty.  Do realizacji celów edukacyjnych stosowane będą rożne formy i metody: praca indywidualna ucznia, praca w grupach, wykład - eksperyment – prezentacja materiału przedstawiona przez nauczyciela lub ucznia, pogadanka, dyskusja, zajęcia ćwiczeniowe, doświadczenia; burza mózgów.  

Planowane efekty

  Uczestnik zajęć powinien nabyć umiejętności w zakresie:   ©                 rozwiązywanie lub podjęcie próby rozwiązania zadań logicznych ©                 poprawnie analizować, wnioskować, uzasadniać ©                 czytać tekst ze zrozumieniem i wyławiać  z niego informacje niezbędne do rozwiązania zadania lub problemu ©                 umiejętność  odpowiedniego zastosowania nabytej wiedzy w praktyce ©                 dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych ©                 swobodnej publicznej wypowiedzi ©                 szukania odpowiednich rozwiązań nie zawsze oczywistych ©                 samodzielnie zdobywać wiedzę oraz szukanie jej źródeł  

Rezultaty wychowawcze

  ©                 nauka odpowiedzialności za podejmowanie decyzje ©                 wspieranie inicjatywy i kreatywności ucznia – docenianie wysiłku i zaangażowania ©                 nauka autoprezentacji ©                 rozwój dialogu między uczniem a nauczycielem ©                 wyuczenie umiejętności pracy w zespole.

Ewaluacja i monitoring

Autor innowacji będzie dokumentował prace na zajęciach w formie sprawozdań, zdjęć, filmów, prezentacji. Materiały z przebiegu realizacji innowacji będą systematycznie umieszczane na szkolnej stronie internetowej. Uczniowie będą także przeprowadzać doświadczenia dla swoich kolegów w szkołach podstawowych oraz przedszkolach.