↑ Powrót do Biblioteka

Regulamin wypożyczalni

Prawo i warunki korzystania.   1. Z wypożyczalni mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły. 2. Wypożyczalnia udostępnia swoje zbiory od września do końca maja każdego roku. Otwarta jest pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku : 7.30 – 16.00 3. Każdy uczeń jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni. 4. W wypożyczalni należy zachowywać się kulturalnie, w sposób godny ucznia gimnazjum. 5. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne. 6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczoną lub zagubioną przez niego książkę. 7. Na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki powinny zostać zwrócone, wyjątek stanowią wypożyczone przez ucznia podręczniki szkolne, które należy zwrócić najpóźniej w ostatnim dniu nauki. Wypożyczanie książek.
The very best barometer in our clients' contentment is our dependable shoppers. Should a pupil returns to our own service to make use of it repeatedly buy essay cheap Every different highly affordable made to order essay, term paper, basic research paper, statement, report or speech is written and published from nothing, on their own, and in keeping with your directions and regulations
1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko. 2. Nie można książek wypożyczonych oddawać samowolnie komu innemu. 3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres nie dłuższy niż miesiąc oraz dodatkowo jedną lekturę szkolną. 4. Lekturę należy zwrócić do biblioteki bezpośrednio po omówieniu jej na lekcji języka polskiego. Następną lekturę uczeń może otrzymać dopiero wówczas, gdy zwróci poprzednią. 5. Czytelnik może poprosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.  Poszanowanie książek. 1. O wszystkie wypożyczone z biblioteki szkolnej książki należy odpowiednio dbać, szanować je i oddawać w wyznaczonym terminie. 2. Czytelnik zobowiązany jest zagubioną lub zniszczoną książkę odkupić. O ile odkupienie takiej samej książki nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną, wskazaną przez bibliotekarzy.