↑ Powrót do Innowacje Pedagogiczne

Zawodowe drogowskazy

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

ZAWODOWE DROGOWSKAZY

  Orientacja zawodowa jest integralną częścią szkolnego programu dydaktyczno –wychowawczego. Stanowi całokształt oddziaływań wychowawczych, które mają na celu takie pokierowanie wszechstronnym rozwojem ucznia, aby na końcowym etapie procesu kształcenia był dojrzały do podjęcia optymalnych decyzji w sprawie własnego życia i zawodu, dostosowanych do własnych możliwości oraz aktualnych potrzeb rynku pracy. Wybór dokonywany przez młodzież wyznacza kierunek przyszłości zawodowej, stąd ma znaczny wpływ na dalszy bieg życia. W wyborze zawodu należy pomagać dziecku już od najmłodszych lat. Najważniejsza rola w orientacji zawodowej przypada szkole. Zaproponowane w tym programie zajęcia mają za zadanie dostarczyć młodzieży oraz ich rodzicom wiedzy pozwalającej na świadomy i racjonalny wybór form dalszego kształcenia oraz podjęcia decyzji dotyczących wyboru zawodu. Zwiększy to szansę na podejmowanie trafnych, świadomych decyzji edukacyjnych. Istotną sprawą jest też uświadomienie uczniom, że zawód nie musi być wyborem na całe życie. Zmieniający się rynek pracy coraz częściej wymusza konieczność zmiany kwalifikacji. Oferowane zajęcia pomogą zwiększyć szanse zawodowe młodzieży oraz zmobilizować ją do odpowiedzialności za własną drogę zawodową.   Cele innowacji pedagogicznej:  
  • Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
  • Przygotowanie uczniów do samodzielnej diagnozy preferencji i zainteresowań zawodowych.
  • Analiza potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia.
  • Kształcenie umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji.
  • Kształcenie umiejętności wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach.
  • Rozwijanie wiedzy o zawodach i świecie pracy  oraz trendach rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia.
  • Informowanie o instytucjach i organizacjach wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym.
  • Informowanie o alternatywnych możliwościach kształcenia dla młodzieży.