II G

                                           II G
A. Wielczyk
PONIEDZIAŁEK 1. wf. / wf.  
2. fizyka 134
3. ang. R/ ang. W 36/43
4. j. polski 126
5. w.o.s. H
6. matematyka 248
7.    
8.    
9.    
10.    
       
WTOREK 1. wf. dz.  
2. niem.P /niem.G 44/41
3. biologia 245
4. j. polski 126
5. chemia 238
6. historia 246
7. matematyka 248
8. inform. chł.  
9.    
10.    
       
ŚRODA 1.    
2. inform. dz.  
3. matematyka 248
4. religia 249
5. wf. / wf.  
6. j. polski 126
7. geografia 247
8. zaj. techn. 136
9.    
10.    
       
CZWARTEK 1.    
2. WDŻ H
3. wf. / wf.  
4. j. polski 126
5. ang. R/ ang. W 41/44
6. biologia 137
7. matematyka 248
8. zaj. artyst. 134
9.    
10.    
       
PIĄTEK 1. matematyka 248
2. j. polski 126
3. godz. wych. 238
4. niem.P /niem.G 44/41
5. religia 249
6. historia 246
7. wf. chł.  
8.    
9.    
10.