Samorząd Uczniowski

Opiekunkami SU są panie: Joanna Rajewska i Joanna Chadaj. Do tych pań, a także zarządu SU, można zgłaszać wszystkie ciekawe pomysły. Nasze spotkania odbywają się        w każdy poniedziałek na długiej przerwie, tj. o 12.25  w sali 28.

Regulamin SU

I. W celu zorganizowania wewnętrznego życia szkoły utworzono Samorząd Uczniowski.  1. W skład którego wchodzi Zarząd Samorządu, samorządy klasowe oraz poszczególne sekcje: naukowa, kulturalna, redakcyjna, porządkowa, sąd koleżeński 2. Wyżej wymienione zespoły utworzone są z przedstawicieli społeczności uczniowskiej kl. I – III. 3. Najwyższą władzę wykonawczą stanowi Zarząd Samorządu. 4. Strukturę organizacyjną poszczególnych zespołów oraz …

Pokaż strony »