↑ Powrót do Klasy 3

III C

                                           III C
D. Raszeja
PONIEDZIAŁEK 1.    
2. geografia 136
3. fizyka 248
4. matematyka 239
5. wf. / wf.  
6. j. niemiecki 245
7. zaj. artyst. 134
8. WDŻ H
9.    
10.    
       
WTOREK 1. j. angielski 126
2. j. polski 125
3. religia 249
4. matematyka 249
5. historia 245
6. fizyka 248
7. EDB 134
8.    
9.    
10.    
       
ŚRODA 1. j. polski 125
2. geografia 247
3. matematyka 238
4. historia 246
5. w.o.s. H
6. j. angielski 134
7. wf. / wf.  
8.    
9.    
10.    
       
CZWARTEK 1. inform. 124
2. j. polski 125
3. zaj. techn. 136
4. matematyka 238
5. j. angielski 126
6. chemia 238
7. wf. / wf.  
8.    
9.    
10.    
       
PIĄTEK 1. matematyka 238
2. j. polski 125
3. biologia 127
4. godz. wych. 247
5. wf. / wf.  
6. j. niemiecki 125
7. religia 249
8.    
9.    
10.