↑ Powrót do Klasy 2

II E

                                           II E
L. Kucharska
PONIEDZIAŁEK 1. j. polski 137
2. matematyka 248
3. biologia 245
4. ang.EB/ ang.R 43/45
5. historia 136
6. w.o.s. H
7.    
8.    
9.    
10.    
       
WTOREK 1. matematyka 248
2. wf. chł. / inf. dz. 124
3. zaj. techn. 136
4. j. polski 137
5. religia 249
6. niem.K /niem.G 44/41
7. wf. dz. / inf. chł. 124
8.    
9.    
10.    
       
ŚRODA 1. fizyka 238
2. geografia 246
3. wf. / /wf.  
4. matematyka 248
5. biologia 245
6. religia 249
7. j. polski 137
8.    
9.    
10.    
       
CZWARTEK 1. historia 246
2. matematyka 248
3. wf. / /wf.  
4. j. polski 137
5. zaj. artyst. 134
6. ang.EB/ ang.R 44/41
7.    
8.    
9.    
10.    
       
PIĄTEK 1. wf. / wf.  
2. matematyka 248
3. niem.K /niem.G 44/41
4. chemia 238
5. j. polski 137
6. godz. wych. 248
7.    
8.    
9.    
10.