↑ Powrót do Klasy 2

II A

                                           II A
B. Burczyk
PONIEDZIAŁEK 1. inform. gr. 124
2. ang. EB/ ang. W 43/44
3. matematyka 129
4. wf.  
5. niem.P /niem.G 44/41
6. j. polski 127
7. inform. gr. 124
8.    
9.    
10.    
       
WTOREK 1. religia 249
2. fizyka 248
3. j. polski 127
4. chemia 239
5. matematyka 129
6. w.o.s. 243
7. wf.  
8.    
9.    
10.    
       
ŚRODA 1.    
2. wf.  
3. j. polski 127
4. matematyka 129
5. niem.P /niem.G 44/41
6. historia 247
7. biologia 245
8. WDŻ H
9.    
10.    
       
CZWARTEK 1. j. angielski W 243
2. matematyka 129
3. religia 249
4. zaj. techn. 136
5. j. polski 127
6. godz. wych. 243
7. j. angielski EB 243
8.    
9.    
10.    
       
PIĄTEK 1. historia 246
2. biologia 245
3. geografia 247
4. matematyka 129
5. j. polski 127
6. wf.  
7. zaj. artyst. 134
8.    
9.    
10.