Regulaminy

Poprzednie regulaminy uchylono uchwałą nr 32 2015 / 2016 Rady Pedagogicznej

z dnia 3 listopada 2015 r.

 

Szkolny program profilaktyki (pobierz)

Program wychowawczy (pobierz)

Regulamin świetlicy szkolnej (pobierz)

Regulamin biblioteki szkolnej (pobierz)

Regulamin udostępniania darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych (pobierz)

Regulamin wewnętrznego systemu doractwa zawodowego (pobierz)

Regulamin nauczyciela dyżurującego (pobierz)

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych wraz z załącznikami  (pobierz)

Regulamin ucznia (pobierz)

Zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (pobierz)

Regulamin Rady Pedagogicznej Pg1 (pobierz)

Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego (pobierz)