Procedury prowadzenia e-dziennika w PG1

Procedury prowadzenia

elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania

w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika

w Starogardzie Gdańskim

 Załącznik 1- e-dziennik