Statut Publicznego Gimnazjum nr 1

Statut Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Starogardzie Gdańskim

 

STATUT PG1

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM   wersja pdf Zmiany z dnia 01.09.2016 wersja do pobrania (doc)

Pokaż strony »

Załącznik 1 – e-dziennik

Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gdańskim   wersja pdf

Pokaż strony »

Załącznik 2 – podręczniki

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych   wersja pdf

Pokaż strony »

Załącznik 3 – struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gdańskim wersja pdf Zmiany z dnia 01.09.2016 wersja do pobrania (doc) 

Pokaż strony »