Bieżące

Działania całoroczne:

For people who have your based instrument in that case there’s and a firewall program that lets you handle networking customers. You may app reviews ios buy app reviews AppReviewSubmit.com" app for reviews neighborhood permission to access Wi-Fi or even the 'network ' for specific iphone which is certainly helpful just for security measures and also essentially conserving battery pack beverages additionally.
 • Wyjścia do przedszkola z eksperymentami fizycznymi- P. Rompa

 • Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych– cały rok szkolny 1 godz. tygodniowo – „Przygotowanie do konkursów” oraz zajęć dla klas II „ Projekty edukacyjne”

 • Udział uczniów klas I i II w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Zdrowotnej dla dziewcząt „Akademia Dojrzewania” pod patronatem Fundacji Edukacyjnej  „Varsovia”- A. Czarna

 • Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych  oraz  przygotowywanie uczniów do zawodów szkolnych – n-le wf- u

 • Prowadzenie zajęć ODYSEI UMYSŁU – Anna Piotrkowska, Piotr Rompa

 • Innowacja pedagogiczna „Matematyka moja przyszłość” w kl. III B i II D

 • prowadzenie zajęć Koła  Miłośników  Książki  ( 2 godziny  w tygodniu - E. Cylkowska).

 • pomoc uczniom  mającym trudności w nauce ( 2 godziny w tygodniu - A. Sprengel)

 • Motywowanie uczniów do udziału w wymianie młodzieży polsko- niemieckiej- wszyscy nauczyciele j. niemieckiego

 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego- wszyscy nauczyciele j. niemieckiego

 • Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego- wszyscy nauczyciele j. niemieckiego

 • Włączanie się do konkursów organizowanych przez inne placówki kulturalno-oświatowe- wszyscy poloniści

 • Prowadzenie zajęć dodatkowych- przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, praca z uczniem zdolnym, zajęcia wyrównawcze- wszyscy poloniści

 • gazetka tematyczna  na holu I piętra- E. Żuralska

 • Samorząd uczniowski:

- przydział dyżurów klas III i II,

- stała współpraca z: dyrekcją gimnazjum, pedagogiem szkolnym, kierownikiem świetlicy,

- współorganizacja i prowadzenie uroczystości szkolnych,

- aktualizacja gazetki ściennej samorządu uczniowskiego (informacyjnej),

- zebrania samorządu uczniowskiego,

- dbanie o respektowanie praw ucznia w szkole,

- stała współpraca z samorządami klasowymi,

- kontynuacja konkursu “zakręcona klasa”- zbiórka plastikowych nakrętek,

- włączenie się do akcji charytatywnych,

- opieka nad grobem masowym w Szpęgawsku,

- akcje: “Woda w sklepiku szkolnym”, “Bułka”, “Pączek”.

Działanie

Osoba odpowiedzialna

Wrzesień

Zorganizowanie akcji „Sprzątanie Świata”

J. Łobocka

Wyjście z młodzieżą do Szpęgawska na uroczystość patriotyczno-narodową

B. Kubacka, T.Szwarc- Filarska

Kontynuacja projektu organizowanego przez Urząd Miasta

i współfinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego pt. „ Otwarci na sukces” dla uczniów klas III  ( A. Czarna,

L. Lamek)

A. Czarna, L. Lamek

Udział  organizacji III Pomorskich Obchodów Światowego Dnia FAS w Starogardzie Gdańskim ( 9-10.09.2016)

A. Czarna

Organizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas II i III w kampanii organizowanej przez Fundację Trzeźwość pt. „Stop Fas”

A. Czarna

Udział młodzieży klas II i III w programie „ Ekonomia na co dzień”

A. Czarna, L. Lamek

Europejski Dzień Bez Samochodu – Rajd Rowerowy

Uczniowie klasy 3g i 2d

A. Piotrzkowska

E. Witkowski

Zawody kajakowe (Redzimski Jakub, Zając Mateusz)

E. Witkowski

Miejska Gimnazjada w Szachach drużynowych

Anna Górska, Paweł Kuczmiński, Borys Lenczewski, Szymon Walczak, Natan Zielinski

J. Górski

Drużynowe Biegi Przełajowe

Dziewczęta – II m-sce

Chłopcy – I m-sce

(awans na powiaty)

A. Piotrzkowska,

A. Kuczmiński

Przeprowadzono sprawdzian wiadomości z matematyki po szkole podstawowej w klasach I Sesja  z plusem GWO.

L. Kucharska

C. Gergella

A. Połomska

A. Konopko

Konkurs online „Potęgowanie dla klas II”

A. Połomska

Przeprowadzenie Olimpiady Matematycznej Juniorów

L. Lamek

Przygotowanie sprawdzianu dla klas I i opracowanie jego wyników na podstawie testu przygotowanego przez wyd. Nowa Era.

wszyscy poloniści

Sporządzenie dokumentacji polonistycznej (rozkłady materiału, kryteria oceniania, modyfikacje i dostosowania programów dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

wszyscy poloniści

Spotkanie rady i członków SU. Opracowanie planu pracy SU

na rok szkolny 2016/2017

SU

Opracowanie harmonogramu apeli dla poszczególnych grup wiekowych (w porozumieniu z wychowawcami).

SU

Apel zapoznawczy dla klas I, informacyjny dla klas: II, III,

SU

Spotkanie z samorządami klasowymi (koniec drugiego tygodnia września).

SU

Aktualizacja tablicy informacyjnej SU, strony internetowej ( Rada SU, skład, plan pracy, krótki rys SU, harmonogram dyżurów klas II w szatni i klas III na korytarzach, termin spotkań).

SU

Akcja Znicz wśród członków SU.

SU

Bar kanapkowy

SU

Obchody Dnia Chłopca- wybór najsympatyczniejszego chłopaka, drobne upominki dla uczniów PG1, Dzień Gofra.

SU

Porządkowanie grobu masowego w Szpęgawsku.

SU

grudzień

Warsztaty „Coś z niczego”

- Udział w akcjach

1. „Anioły dla hospicjum”

2. pisanie listów do nieuleczalnie chorych dzieci – „Marzycielska Poczta”

3. Ozdoby świąteczne

Dorota Renka, Elwira Potocka

Zbiórka żywności organizowana przez Bank Żywności

Dorota Renka, Elwira Potocka

październik

Pomoc w przygotowaniu dokumentacji w związku z zakupem podręczników i książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

E.Potocka

Zajęcia wprowadzające uczniów klas pierwszych do korzystania

z biblioteki szkolnej

O.Sprengel, E.Cylkowska

Szkolny Konkurs z Zastosowania Czasu Przeszłego Perfekt

Konkursu nie rozstrzygnięto z powodu nieobecności uczniów zgłoszonych do konkursu

Wszyscy nauczyciele

 j. niemieckiego

Październik

Konkurs na planszę dla klas pierwszych o Układzie Słonecznym

M. Włoch,

D. Raszeja

Konkurs fizyczny pt. „Jednostki i my”

K. Kucharuk ,

. Zaborska

Organizacja konferencji podsumowującej projekt „ Otwarci

na sukces” i zakończenie projektu oraz Miejskiego Konkursu

Laureaci Miejskiego Konkursu „ Otwarci na sukces” to :

II m-ce  uczniowie klasy III B - Goliński Sebastian ,Winiarska Milena, Byjoś Łukasz

wyróżnienia: Górska Anna, Kotkiewicz Aleksandra, Kubik Oliwia klasa III F oraz

Konopko Jakub, Kałuski Szymon, Andrearczyk Franciszek klasa III F

A. Czarna, L. Lamek

Udział w  powiatowym konkursie „Chrońmy się przed zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego” w ramach „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2012-2017”

A. Czarna

Organizacja dla klas III ich spotkań z radcą prawnym w ramach II edycji Tygodnia Konstytucyjnego, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

organizowane przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

A. Czarna

Organizacja wycieczki do Gdańska  i udział w lekcji edukacji ekonomicznej organizowanej przez Narodowy Bank Polski Oddział w Gdańsku pt. „Historia pieniądza” dla klasy I B

A. Czarna

Powiatowe Drużynowe Biegi Przełajowe

Dziewczęta – I m-sce awans na wojewódzkie

Chłopcy – II m-sce

A. Piotrzkowska,

A. Kuczmiński

Miejskie Sztafetowe Biegi Przełajowe

Dziewczęta – II miejsce

Chłopcy – I miejsce

Awans na powiaty

A. Piotrzkowska

A. Wolnikowski

Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe

Dziewczęta – VII miejsce

Chłopcy – V miejsce

A.Piotrzkowska

A.Wolnikowski

Miejska Gimnazjada w Badmintonie

Dziewczęta – II miejsce

Chłopcy – IV miejsce

A.Piotrzkowska

E.Witkowski

Miejska Gimnazjada w Unihokeju

Dziewczęta III m-ce

Chłopcy II m-ce

A. Piotrzkowska

E. Witkowski

Wyjazd na Uniwersytet Gdański na szkolenie dotyczące organizacji „Pomorskich Meczy Matematycznych”

L. Kucharska

J. Kozłowska

Konkurs online „Pierwiastkowanie dla kl. II”

A. Połomska

Różaniec z darów natury

D. Renka, B. Huzior

Wystawa „Oblicza miłosierdzia”

B. Huzior

Międzyszkolny konkurs – „Siostra Faustyna – apostoł miłosierdzia”

D. Renka

Wyjazdy do teatru w Elblągu na spektakle: „Balladyna”, „Skrzypek na dachu”, - klasy  II

J. Rajewska,

B. Burczyk

Obchody Światowego Tygodnia Zwierząt- zbiórka darów

i datków, wizyta w schronisku (od 4.10).

SU

Obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej- poczęstunek

dla pracowników szkoły, życzenia przez radiowęzeł, rozesłanie życzeń do szkół.

SU

Akcja Znicz - współpraca z samorządami klasowymi.

SU

Bar kanapkowy

SU

Porządkowanie grobu masowego w Szpęgawsku.

SU

Wybory do Rady SU

SU

Przygotowanie uczennicy- Marty Ossowskiej do Konkursu Recytatorskiego Twórców Kociewia 1. miejsce etap powiatowy,

2. miejsce etap regionalny

E.Potocka

listopad

Akcja czytelnicza  pn. ”Zamów książkę do biblioteki”

O. Sprengel,

E. Cylkowska

Światowy Dzień Uśmiechu (07.10.2016)

O. Sprengel,

E. Cylkowska

Listopad

Kuratoryjny konkurs informatyczny

P .Rompa

Konkurs informatyczny Bóbr

P. Rompa

Drużynowy konkurs chemiczny „Powietrze i jego składniki”

A. Wielczyk,

B. Kubacka

Przeprowadzenie szkolnych etapów konkursów kuratoryjnych:

- biologiczny

-fizyczny

- chemiczny

-geograficzny

J.Łobocka,

J.  Jachimek,

T. Szwarc-Filarska

K. Kucharuk,

A. Zaborska

A. Wielczyk,

B. Kubacka

M.Włoch,

D. Raszeja

Organizacja szkolnej wycieczki do Warszawy

A. Czarna,

A. Zaborska,

M.  Wolnikowska,

P. Rompa

Przygotowanie uczniów do szkolnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Gimnazjalne Potyczki organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości i NBP

A. Czarna

Organizacja zabawy andrzejkowej dla uczniów klasy I B

A. Czarna

Przygotowanie uczniów do konkursu kuratoryjnego z historii

M. Bączkowski,

A. Kowalska- Semkło

Miejska Gimnazjada w Tenisie Stołowym

Dziewczęta  II miejsce

Chłopcy I miejsce – awans powiat

A.Piotrzkowska

A.Kuczmiński

Powiatowa Gimnazjada w Tenisie Stołowym

Chłopcy- I miejsce - awans półfinał wojewódzki

A.Kuczmiński

Półfinał Wojewódzkiej Gimnazjady w Tenisie Stołowym

Chłopcy – III miejsce

A.Kuczmiński

Szkolny Turniej Tenisa Stołowego

A.Kuczmiński

Udział w Pomorskim Meczu Matematycznym

J. Kozłowska

L. Kucharska

Labirynty Matematyki – udział w wykładach on-line organizowanych przez GWO

L .Lamek.

A. Połomska

J. Kozłowska

L. Kucharska

Konkurs online dla klas I „Działania na liczbach”

A. Połomska

Organizacja eliminacji szkolnych Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

J. Kozłowska

L. Kucharska

Konkurs dla klas I „Kolejność wykonywania działań”

C. Gergella

Sprawdzanie próbnych testów gimnazjalnych

Wszyscy n-le matematyki

Pozyskanie 1000 zł na pomoce dydaktyczne oraz realizację zadań konkursu grantowego organizowanego przez Caritas Diecezji Pelplińskiej

Dorota Renka, Elwira Potocka

Etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego

J. Rajewska

Konkurs recytatorski – poezja patriotyczna

S. Huebner,

E. Żuralska,

Udział w konkursie Literackim im. Romana Landowskiego.

K. Sadkowska

Wyjazd do Teatru Miejskiego w Gdyni na spektakl pt. „Antygona”,

w Sopocie na spektakl pt. „Romeo i Julia”- klasy  I  i III.

J. Rajewska, B. Burczyk

Egzamin próbny dla klas III – sprawdzenie prac i analiza wyników

Wszyscy poloniści

Nabór kandydatów do WOŚP- zgłoszenia, lista kandydatów, dokumentacja.

SU

Obchody Dnia Życzliwości- 21.11- pogadanka

SU

Andrzejki w gimnazjum. Pogadanka przez radiowęzeł na temat zwyczajów związanych z andrzejkami.

SU

Udział w konkursie plastycznym " Anieli grają dla hospicjum " pt. Świąteczna kartka pocztowa.

E. Dobrzyńska

Wyjście z klasą III a do Straży Pożarnej – zwiedzanie straży, prelekcja pn.” Czad i ogień – obudź czujność”.

S. Huebner

grudzień

Realizacja zadań grantowych:

1. Przygotowanie i nagranie audycji dla Radia Głos – „Błogosławieni miłosierni”.

2. Wystawa „Tytani miłosierdzia”.

3. Spektakl ‘Dobry jak chleb” w ODK (07.12.) i w szkole (22.12.).

4. Nocny maraton filmowo –szkoleniowy dla wolontariuszy.

5. Zakup tablic korkowych oraz mikroportu

Dorota Renka, Elwira Potocka

(A. Cybula, B. Huzior,

A. Wielczyk)

Spotkanie z siostrą Moniką ze zgromadzenia Szarytek

D. Renka

Przeprowadzenie w klasach I-III ankiety na temat zainteresowań czytelniczych uczniów

O. Sprengel,

E. Cylkowska

Etap szkolny Konkursu Wojewódzkiego z Języka Niemieckiego

Żaden z uczestników nie zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego

Wszyscy nauczyciele

j. niemieckiego

Przygotowanie i nagranie audycji w rozgłośni Radia Głos- „Błogosławieni miłosierni”

E. Potocka,

D. Renka

Grudzień

Szkolenie dla nauczycieli i uczniów  pn. „Bezpieczni cyfrowo”

P.Rompa

Konkurs fizyczny „Wzory-memory”

K. Kucharuk,

A. Zaborska

Pokaz ciekawych doświadczeń  chemicznych

B. Kubacka

Organizacja szkolnego konkursu na znajomość konstytucji RP

z 1997 roku dla klas III

A. Czarna,

A. Kowalska – Semkło,

M. Bączkowski

Przygotowanie uczniów do II edycji ogólnopolskiego konkursu Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o społeczeństwie  organizowanego przez Fundację  Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych  przy SGH w Warszawie - eliminacje szkolne

Łukasz Kamiński III F - dostał się do eliminacji okręgowych.

A. Czarna,

A. Kowalska- Semkło,

M. Bączkowski

Przygotowanie uczniów do Ogólnopolskiego Internetowego Konkursu „ Racjonalne gospodarowanie finansami osobistymi”

w ramach programu „Ekonomia na co dzień”  - nagrodzony laureat konkursu - Jakub Konopko klasa III F

A. Czarna

Organizacja spotkań dla młodzieży z prawnikiem w ramach Europejskiego Dnia Prawnika

A. Czarna

Udział młodzieży w  finale regionalnego konkursu „Turniej debat”

A. Czarna,

L. Lamek, M. Włoch

Organizacja wykładu pt. „ Alkohol a ciąża” prowadzonego przez mgr Marzenę Kraśniewską dla nauczycieli i rodziców w ramach projektu „STOP FAS” prowadzonego przez Fundacje Trzeźwość

A. Czarna,

P. Cieślik-Osowska

Miejska Gimnazjada w Drużynowych zawodach w pływaniu

Dziewczęta – II miejsce

Chłopcy – II miejsce

A.Piotrzkowska

A.Kuczmiński

Szkolny Turniej „Siłacz Klas Drugich”

Chętni uczniowie naszej szkoły klas drugich

A. Kuczmińska

Organizacja Pomorskiego Meczu Matematycznego

J. Kozłowska

L. Kucharska

Konkurs online dla kl. II „System rzymski”

A. Połomska

L. Lamek

Konkurs dla klas I „Matematyczne wędrówki po Unii Europejskiej”

J. Kozłowska

L. Kucharska

Konkurs „Kreatywna matematyka”

A. Połomska

L. Lamek

Wyjście z klasą III C do Straży Pożarnej – zwiedzanie straży, prelekcja pn:” Czad i ogień – obudź czujność”.

J. Kozłowska

Wyjście do kina z klasą II D

A. Połomska

Wyjście z klasą III B do Straży Pożarnej – zwiedzanie straży, prelekcja pn. ”Czad i ogień – obudź czujność”.

L. Lamek

Zbiórka żywności organizowana przez Caritas

D. Renka

E. Potocka

Zbiórka żywności organizowana przez Bank Żywności

D. Renka,

E. Potocka

Pomoc w przeprowadzeniu Wigilii dla ubogich  (OSiR)

D. Renka,

E. Potocka

Akcja promująca czytelnictwo pod hasłem „Wypożycz mnie

na Święta”

O. Sprengel,

E. Cylkowska

20.12.2016 - Świąteczne spotkanie przyjaciół książki

O. Sprengel,

E. Cylkowska

Mikołajki w naszej szkole- słodki upominek dla wszystkich uczniów PG1, pogadanka przez radiowęzeł dot. mikołajek.

SU

Rozesłanie życzeń świątecznych do starogardzkich szkół - kartki przygotowane przez uczniów.

SU

Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka -10.12.- pogadanka, gazetka.

SU

Udział w świątecznym konkursie plastycznym "Ozdoby

i upominki bożonarodzeniowe " nagrody i wyróżnienia otrzymali : Natalia Syska kl I A Weronika Stopa kl IIC ,Lewandowska Wiktoria kl II C, Muchlińska Julita kl. IIF , Mańkiewicz Dominika kl. II F  Kurszewska Klaudia kl. I G

E. Dobrzyńska

styczeń

Realizacja projektów edukacyjnych w klasach pierwszych

z wykorzystaniem książek zakupionych z funduszu Narodowego Programu  Rozwoju Czytelnictwa - prezentacje promujące literaturę młodzieżową na lekcjach  języka polskiego,    przygotowane  pod kierunkiem bibliotekarzy

O. Sprengel,

E. Cylkowska

Obchody Tygodnia Języków Obcych

wraz z nauczycielami języka angielskiego

Konkurs międzyklasowy na plakat promujący naukę języków obcych, zwycięzcy kl. IC

Nauczyciele języka angielskiego

i niemieckiego

Konkurs z tłumaczenia idiomów niemieckich i angielskich

na język polski

wśród uczniów klas I: Oliwia Loose kl. Ic w kategorii: język niemiecki,

Błażej Kłopotek kl. Ic w kategorii: język angielski

wśród uczniów klas II: Klaudia Rutha kl. II a

Nauczyciele języka angielskiego

i niemieckiego

Drużynowy konkurs słowotwórstwa

wśród uczniów klas I: Amanda Skolimowska, Julia Runge i Julia Zgirska z kl. Ic

wśród uczniów klas II: Jakub Tekieli, Mateusz Rychlicki i Klaudia Rutha z kl. II a

wśród uczniów klas III: Aleksandra Kotkiewicz, Oliwia Kubik

i Julia Cyrzan z kl. III f

Nauczyciele języka angielskiego

i niemieckiego

Apel z okazji Tygodnia Języków Obcych

Nauczyciele języka angielskiego

i niemieckiego

Poczęstunek angielsko- niemiecki

Nauczyciele języka angielskiego

i niemieckiego

Styczeń

Przeprowadzenie eksperymentów z fizyki dla klas II

przy współpracy z Centrum Eksperymentu w Gdyni

P. Rompa

Przygotowanie uczniów  do III edycji  ogólnopolskiego konkursu Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości organizowanego przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

przy SGH w Warszawie

A. Czarna,

M. Bączkowski,

L. Lamek

„Biała szkoła” Zorganizowanie wyjazdu na narty do Trzepowa

Uczniowie klasy IIIg

A. Piotrzkowska

E. Witkowski

Konkurs dla klas III „Z egzaminem na Ty”

L. Kucharska

A. Konopko

J. Kozłowska

Wyjazd do Morzeszczyna na „Pomorski Mecz Matematyczny”

J. Kozłowska

L. Kucharska

Maraton czytelniczy

O. Sprengel,

E. Cylkowska,

E. Potocka

M. Niedbała,

K. Sadkowska,

J. Łobocka

Udział w WOŚP- kwesta na terenie szkoły w tygodniu poprzedzającym akcję na terenie Polski, kwesta na ulicach Starogardu.

SU