Przepisy wewnętrzne

Prawa dziecka w szkole

Podstawowe prawa i wolności człowieka, a więc i ucznia, obejmują: • prawa i wolności osobiste do życia, tożsamości narodowej, swobody myśli, sumienia, wyznania, wyrażania poglądów, do życia bez przemocy psychicznej i fizycznej, • prawa socjalne do pracy, ochrony zdrowia, wypoczynku i czasu wolnego, • prawa kulturalne do korzystania z dóbr kultury, do informacji, • prawa polityczne do stowarzyszania się i pokojowych …

Pokaż strony »