Misja i wizja

Misja szkoły

 Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działanie na takich wartościach jak: mądrość, uczciwość i szczęście. Wspieramy indywidualny rozwój każdego dziecka. Budujemy w naszych uczniach poczucie wartości, bezpieczeństwa i dumy z własnej szkoły. Wspólnie z rodzicami przygotowujemy uczniów do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych. Zapewniamy im dobry start.

 

Wizja szkoły

Wszystkie dzieci mogą osiągnąć sukces. Edukacja służy rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu i społecznemu ucznia przez co umożliwia mu samorealizację. To także inwestycja w przyszłość jako osoby dorosłej, samodzielnej przygotowanej do pełnienia ról społecznych również przez uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkoła kształtuje też postawę akceptacji i tolerancji wobec innych.