O nas

 

Tradycje naszej szkoły w historii Starogardu

Tradycje szkoły nr 1 sięgają roku 1918, czasów gdy Rzeczpospolita odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli i germanizacji zaborców. Organizacja nowego szkolnictwa polskiego spowodowała powstanie Powszechnej Szkoły Podstawowej nr 1 w budynku przy ulicy Jana III Sobieskiego 6.
The right barometer of the clients' satisfaction is our dedicated potential clients. If your individual comes back to service to work with it over and over buy an essay online cheap Every practical tailor made essay, term paper, preliminary research newspaper, state, analyze or talk is made completely from scratch, one by one, and reported by your complete instruction and specifications
W okresie międzywojennym (1919- 1939) szkoła kształciła dzieci z rejonu miasta. We wrześniu 1939 r. okupant hitlerowski zamknął polskie szkoły i na ich miejsce wprowadził własny system nauczania propagujący ideologie germanizacji narodu polskiego. Klęska hitlerowskich Niemiec w 1945r. przywróciła polski system oświatowy. W budynku przy ulicy Sobieskiego rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa Nr 1. W latach 60-tych szkoła otrzymała sztandar oraz imię Romualda Traugutta. W roku 1968 nastąpiła reorganizacja sieci szkół w Starogardzie Gd. W budynku Szkoły Podstawowej nr 1 po rozbudowie i modernizacji umieszczono Zespół Szkół Ekonomicznych, a szkoła podstawowa zawiesiła swoja działalność jako odrębna placówka oświatowa do września 1971r. W tym roku wybudowano na południu miasta na nowo powstającym Osiedlu Mikołaja Kopernika nowy budynek szkolny. Na działce o powierzchni 1,3 ha wybudowano dwupiętrowy gmach o kubaturze 14677 m2 i powierzchni 3186 m2. W budynku rozmieszczono 24 pomieszczenia dydaktyczne, salę gimnastyczną, zaplecze gospodarcze, świetlicę szkolna ze stołówką. W latach 1971 do maja 1973 placówka oświatowa działała pod nazwą Szkoły Podstawowej nr 1.   Od dnia 24 maja 1973r. nosi imię wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika. Szkoła otrzymała piękny sztandar ufundowany przez rodziców i sponsorów. Przyjęła również tradycje starej „Jedynki” wraz z grupa dzieci oraz gronem pedagogicznym, które stanowiły społeczność szkolną dawnej szkoły. Od roku 1971- 1999 szkoła kształciła dzieci z Osiedla M. Kopernika i rejonu południowego miasta. Po zmianie struktury szkolnictwa w roku 1999 powołane zostało Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Mikołaj Kopernika, które istnieje do dnia dzisiejszego.