informacje rodzic – uczeń – ceny obiadów

 

UWAGA!!!!!!

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY ZA OBIADY DO 25 KAŻDEGO DNIA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO

Opłaty za obiady  w formie przelewów  nr konta bankowego

28834000012002000108470003

Prosimy w treści przelewu podać:

Imię, nazwisko i klasę UCZNIA

Opłata za mc LISTOPAD wynosi:

Dzieci: 20 dni x 3,40 zł. = 68,00 zł.

Nauczyciele: 20 dni x 5,80 zł =  116,00 zł.

w terminie do 25 PAŹDZIERNIKA 2018r.!!!!!!

Opłata za mc GRUDZIEŃ wynosi:

Dzieci: 14 dni x 3,40 zł. = 47,60 zł.

Nauczyciele: 14 dni x 5,80 zł = 81,20 zł.

w terminie do 25 LISTOPADA 2018 r.!!!!!

Opłata za mc STYCZEŃ wynosi:

Dzieci: 22 dni x 3,40 zł. = 74,80 zł.

Nauczyciele: 22 dni x 5,80 zł = 127,60 zł.

w terminie do 25 GRUDNIA 2018 r.!!!!!

ZGŁOSZENIE-KORZYSTANIA-ZE-STOŁÓWKI-SZKOLNEJ-W-PUBLICZNEJ-SZKOLE-PODSTAWOWEJ-NR-8