informacje rodzic – uczeń – ceny obiadów

Opłaty za obiady

w formie przelewów  nr konta bankowego

28834000012002000108470003

 

ZGŁOSZENIE-KORZYSTANIA-ZE-STOŁÓWKI-SZKOLNEJ-W-PUBLICZNEJ-SZKOLE-PODSTAWOWEJ-NR-8

Opłata za mc WRZESIEŃ wynosi:

Dzieci: 19 dni x 3,40 zł. = 64,60 zł.

Nauczyciele: 19 dni x 5,80 zł = 110,20 zł.

w terminie do 8 WRZEŚNIA  2018r.!!!!!!

Opłata za mc PAŹDZIERNIK wynosi:

Dzieci: 23 dni x 3,40 zł. = 78,20 zł.

Nauczyciele: 23 dni x 5,80 zł = 113,40 zł.

w terminie do 25 WRZEŚNIA  2018 r.!!!!!

   

Prosimy w treści przelewu podać:

Imię, nazwisko i klasę ucznia