informacje rodzic – uczeń – ceny obiadów

Opłaty za obiady

w formie przelewów na nowy nr konta bankowego

28834000012002000108470003

Opłata za mc LISTOPAD wynosi:

Dzieci: 21 dni x 3,40 zł. = 71,40 zł.

w terminie do 25 PAŹDZIERNIKA 2017r.

Opłata za mc GRUDZIEŃ wynosi:

Dzieci: 15 dni x 3,40 zł. = 51,00 zł.

w terminie do 25 LISTOPADA 2017 r.

Prosimy w treści przelewu podać:

Imię, nazwisko i klasę ucznia

 

ZGŁOSZENIE KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8                  (Pobierz)

Podręczniki

     Wykaz podręczników obowiązujących w Publicznym Gimnazjum nr 1 w roku szkolnym 2016/2017   W roku szkolnym 2016/2017 podręczniki kupują tylko KLASY TRZECIE. Klasy pierwsze i drugie otrzymają podręczniki za darmo. 🙂  Religia nie podlega refundacji z MEN. Podręczniki z religii trzeba zakupić we własnym zakresie. Podręczniki_kl._III Podręczniki_kl._II Podręczniki_kl._I

Pokaż strony »