informacje rodzic – uczeń – ceny obiadów

 

UWAGA!!!!!!

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY ZA OBIADY DO 25 KAŻDEGO DNIA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO

Opłaty za obiady  w formie przelewów  nr konta bankowego

28834000012002000108470003

Prosimy w treści przelewu podać:

Imię, nazwisko i klasę UCZNIA

Opłata za mc LUTY wynosi:

Dzieci: 10 dni x 3,40 zł. = 34,00 zł.

Nauczyciele: 10 dni x 5,80 zł =  58,00 zł.

w terminie do 25 STYCZNIA 2018r.!!!!!!

Opłata za mc MARZEC wynosi:

Dzieci: 21 dni x 3,40 zł. = 71,40 zł.

Nauczyciele: 21 dni x 5,80 zł = 121,80 zł.

w terminie do 25 LUTEGO 2018 r.!!!!!

ZGŁOSZENIE-KORZYSTANIA-ZE-STOŁÓWKI-SZKOLNEJ-W-PUBLICZNEJ-SZKOLE-PODSTAWOWEJ-NR-8