informacje rodzic – uczeń – ceny obiadów

Opłaty za obiady

w formie przelewów  nr konta bankowego

28834000012002000108470003

Opłata za mc KWIECIEŃ wynosi:

Dzieci: 19 dni x 3,40 zł. = 64,60 zł.

w terminie do 25 MARCA  2018r.!!!!!!

Opłata za mc MAJ wynosi:

Dzieci: 19 dni x 3,40 zł. = 64,60 zł.

w terminie do 25 KWIETNIA  2018 r.!!!!!

Opłata za mc CZERWIEC wynosi:

Dzieci: 14 dni x 3,40 zł. = 47,60 zł.

w terminie do 25 MAJA  2018r

Prosimy w treści przelewu podać:

Imię, nazwisko i klasę ucznia

 

Podręczniki

     Wykaz podręczników obowiązujących w Publicznym Gimnazjum nr 1 w roku szkolnym 2016/2017   W roku szkolnym 2016/2017 podręczniki kupują tylko KLASY TRZECIE. Klasy pierwsze i drugie otrzymają podręczniki za darmo. 🙂  Religia nie podlega refundacji z MEN. Podręczniki z religii trzeba zakupić we własnym zakresie. Podręczniki_kl._III Podręczniki_kl._II Podręczniki_kl._I

Pokaż strony »