informacje rodzic – uczeń – ceny obiadów

Opłaty za obiady

w formie przelewów na nowy nr konta bankowego

28834000012002000108470003

Opłata za mc STYCZEŃ wynosi:

Dzieci: 19 dni x 3,40 zł. = 64,60 zł.

w terminie do 8 STYCZNIA  2018r.!!!!!!

Opłata za mc LUTY wynosi:

Dzieci: 13 dni x 3,40 zł. = 44,20 zł.

w terminie do 25 STYCZNIA  2018 r.!!!!!

Opłata za mc MARZEC wynosi:

Dzieci: 17 dni x 3,40 zł. = 57,80 zł.

w terminie do 25 LUTEGO  2018r

Prosimy w treści przelewu podać:

Imię, nazwisko i klasę ucznia

Podręczniki

     Wykaz podręczników obowiązujących w Publicznym Gimnazjum nr 1 w roku szkolnym 2016/2017   W roku szkolnym 2016/2017 podręczniki kupują tylko KLASY TRZECIE. Klasy pierwsze i drugie otrzymają podręczniki za darmo. 🙂  Religia nie podlega refundacji z MEN. Podręczniki z religii trzeba zakupić we własnym zakresie. Podręczniki_kl._III Podręczniki_kl._II Podręczniki_kl._I

Pokaż strony »