informacje rodzic – uczeń – ceny obiadów

UWAGA! €“ nowe zmiany!

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 szkoła przyjmuje opłaty za obiady tylko

w formie przelewów na nowy nr konta bankowego

28834000012002000108470003 

Opłata za mc WRZESIEŃ wynosi:

Dzieci: 19 dni x 3,40 zł. = 64,60 zł.

w terminie do 8 WRZEŚNIA 2017r.

Opłata za mc PAŹDZIERNIK wynosi:

Dzieci: 22 dni x 3,40 zł. = 74,80 zł.

w terminie do 25 WRZEŚNIA 2017 r.

 Prosimy w treści przelewu podać: Imię, nazwisko i klasę ucznia

ZGŁOSZENIE KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8                  (Pobierz)

Podręczniki

     Wykaz podręczników obowiązujących w Publicznym Gimnazjum nr 1 w roku szkolnym 2016/2017   W roku szkolnym 2016/2017 podręczniki kupują tylko KLASY TRZECIE. Klasy pierwsze i drugie otrzymają podręczniki za darmo. 🙂  Religia nie podlega refundacji z MEN. Podręczniki z religii trzeba zakupić we własnym zakresie. Podręczniki_kl._III Podręczniki_kl._II Podręczniki_kl._I

Pokaż strony »