Budżet szkoły

 

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

NA 2018 ROK   

 
Rozdział Nazwa rozdziału Plan na 2018 r. (w zł)
80101 Szkoły podstawowe 2.638.747
80110 Gimnazja 1.952.911
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16.000
80148 Stołówki szkolne 191.774
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod w szkołach podstawowych 113.113
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod w gimnazjach 180.754
85154 Ochrona zdrowia 10.875
85401 Świetlice szkolne 277.645
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.000
92605 Kultura fizyczna i sport 50.000
Ogółem 5.433.819
   

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

NA  2018  ROK

 
Rozdział Nazwa rozdziału Plan na 2018 r. (w zł)
80110 Gimnazja 30.964
80148 Stołówki szkolne 44.350
Ogółem 75.314