«

»

Kwi 05

PROTEST

Znalezione obrazy dla zapytania Wykrzyknik gifW dniach 8 i 9 kwietnia we wszystkich szkołach zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zostaną zawieszone. W szkołach nr 1,2,3,6,8 odbędą się rekolekcje zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Uczniowie klas I-VIII SP nr 4 nie będą mieli w ogóle zajęć.

W związku z tą sytuacją dyrektorzy szkół zwracają się do rodziców z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie na ten czas opieki swoim dzieciom. W szczególnie uzasadnionych przypadkach braku możliwości zapewnienia dziecku opieki, proszą o zgłoszenie tego faktu wychowawcy osobiście lub poprzez dziennik elektroniczny do 5 kwietnia do godz. 16:00. Dla tych dzieci zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze na terenie szkoły.

Więcej informacji pod linkiem https://starogard.pl/strajk/#

Organizacja-pracy-SP-8 (POBIERZ)