«

»

Mar 01

Europejski Quiz Finansowy

Dnia 26.02.2018 r., odbyły się eliminacje szkolne do Europejskiego Quizu Finansowego w formie on-line na platformie kahoot zgodnie z regulaminem organizatora Warszawskiego Instytutu Bankowego w projekcie Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży „BAKCYL”. W eliminacjach wzięło udział 17 uczestników klas gimnazjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Starogardzie Gdańskim.

W wyniku rywalizacji został wyłoniony dwuosobowy Zespół Finalistów etapu szklonego, który będzie reprezentował szkołę na finale krajowym. Uczniowie ci uzyskali najwięcej punktów w najszybszym czasie.

 
Lp. IMIĘ I NAZWISKO  KLASA LICZBA PUNKTÓW
  1.   Michał Krzemiński II B 13923
  2.   Mikołaj Bałdowski II B 12807

Opiekun merytoryczny - Alicja Czarna