«

»

Wrz 01

OBIADY

Opłaty za obiady

w formie przelewów na nowy nr konta bankowego

28834000012002000108470003

Opłata za mc LISTOPAD wynosi:

Dzieci: 21 dni x 3,40 zł. = 71,40 zł.

w terminie do 25 PAŹDZIERNIKA 2017r.

Opłata za mc GRUDZIEŃ wynosi:

Dzieci: 15 dni x 3,40 zł. = 51,00 zł.

w terminie do 25 LISTOPADA 2017 r.

Prosimy w treści przelewu podać:

Imię, nazwisko i klasę ucznia

ZGŁOSZENIE KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8                           (Pobierz)