lip 08

Nasze działania w II semestrze roku szkolnego 2014/2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY II SEMESTR W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

Działania całoroczne:

 • Opieka nad Kroniką Szkolną – świetlica szkolna
 • Prowadzenie warsztatów profilaktycznych – świetlica szkolna,
 • Współpraca z ogólnopolskimi organizacjami pozarządowymi w tym UNICEF i Fundacja dzieci Niczyje, jak również z lokalnymi Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze środowisk Dysfunkcyjnych. Można Inaczej
 • Innowacja pedagogiczna „Na tropie nauki”(cały rok) – A. Zaborska, K. Kucharuk, A. Wielczyk, P. Rompa
 • Innowacja pedagogiczna „Z Turystyka na TY” – E. Witkowski, A. Piotrzkowska (wsparcie społeczne KKT – P. Malowany)
 • Włączanie się do konkursów organizowanych przez inne placówki kulturalno-oświatowe- wszyscy poloniści
 • Realizacja działań zaplanowanych w innowacji pedagogicznej pn. Przygoda z teatrem i filmem- wszyscy poloniści
 • Aktualizacja gazetki szkolnej na holu 1. piętra- E. Żuralska
 • Pomoc w organizacji Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej – E Żuralska
 • Prowadzenie zajęć dodatkowych tj.: przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, praca z uczniem zdolnym, zajęcia wyrównawcze – nauczyciele języka polskiego
 • Elżbieta Cylkowska  prowadziła zajęcia Koła Miłośników Książki.
 • Aleksandra Sprengel pomagała uczniom mającym trudności w nauce.
 • Udział w projekcie ”Nauczyciel na miarę czasów” – L. Lamek
 • Prowadzenie innowacji pedagogicznej „Matematyka moja przyszłość” – L. Lamek, A. Połomska
 • Udział w projekcie GWO „Lepsza szkoła” – Wszyscy nauczyciele matematyki
 • Zajęcia z zakresu orientacji zawodowej w klasach II i II – E. Potocka
 • Udział uczniów klas I i II w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Zdrowotnej dla dziewcząt „Akademia Dojrzewania” pod patronatem Fundacji Edukacyjnej „Varsovia” – A. Czarna
 • Udział w programie Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją – M. Niedbała
 • Co miesięczne wyjścia z eksperymentem do przedszkoli nr 6 i 8 i szkoły podstawowej nr 4 – P. Rompa
 • Prowadzenie miesięcznych zajęć z Robotyki dla uczniów z PSP nr 4 – P. Rompa
 • Organizacja międzyklasowego turnieju rekreacyjno-sportowego dla dziewcząt klas I, II, III – A. Piotrzkowska
 • Organizacja wyjść na mecze Polpharmy – A. Piotrzkowska
 • Prowadzenie zajęć z kreatywności  i udział w konkursie  „Odyseja Umysłu 2015” – A. Piotrzkowska, P. Rompa
 • Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych (gry zespołowe, zajęcia na siłowni, akrobatyka sportowa) – nauczyciele Wychowania  Fizycznego

 

MIESIĄC DZIAŁANIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA
LUTY 
Organizacja i przeprowadzenie zajęć profilaktycznych – Cyberprzemoc P. Cieślik-Ossowska, H. Szmyt
Konkurs chemiczny dla klas III „Sprawdź się przed egzaminem” A. Wielczyk , B. Kubacka
Prowadzenie projektu edukacyjnego uczniów klas drugich pt. Barwy nie tylko do ozdoby. E. Dobrzyńska
Przygotowanie apelu podsumowującego I semestr SU
Akcja promująca Tłusty Czwartek, Walentynki – sprzedaż pączków, kart walentynkowych. SU
W przededniu urodzin M. Kopernika – gazetka, pogadanka przez radiowęzeł, wystawka dot. życia M. Kopernika. SU
Nocny maraton czytelniczy E. Cylkowska, E. Potocka, A. Sprengel
Przygotowanie wniosków dla uczniów uzdolnionych dotyczących pomocy stypendialnej L. Kucharska, L. LamekJ. Kozłowska
Szkolenie CKE „Sprawdzanie i ocenianie  zadań na egzaminie maturalnym z matematyki” L. Kucharska,  J. Kozłowska
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego, Finalista: Oskar Kosiecki IIId M. Kosecka
Organizacja apelu z okazji urodzin patrona szkoły Mikołaja Kopernika A. Czarna, J. Chadaj, M. Bączkowski
Udział w Mistrzostwach Starogardu w piłce koszykowejDziewcząt – III m-sce

Chłopców -  IV m-sce

A. Kuczmiński, A.Wolnikowski
MARZEC 
Organizacja i przygotowanie warsztatów z prawnikiem w ramach współpracy z UNICEF – prawa i obowiązki młodego człowieka P. Cieślik-Ossowska
Przygotowanie artykułów dekoracyjnych i zorganizowanie kiermaszu świątecznego na terenie szkoły I. Kraska, P. Cieślik-Ossowska
Organizacja warsztatu z behawiorystą nt. zachowanie się w kontakcie z psem E. Potocka, P. Cieślik-Ossowska, I. Kraska
Eliminacje do X Powiatowego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii E. Błażyńska, M. Wolnikowska
Drużynowy konkurs chemiczny dla kl. I i II B. Kubacka, A. Wielczyk
Polsko-ukraiński konkurs fizyczny „Lwiątko” A. Zaborska, K. Kucharuk
Udział w eliminacjach miejskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom (Kamila Lorek III b, Karina  Pniewska III b) E. Dobrzyńska
Udział w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – zespół uczniów zajął III miejsce (Karol Ostrowski III b, Marcin Spręga  III b, Kacper Przybysz  III b) E. Dobrzyńska
Szkolny Konkurs frazeologiczny – I klasy E. Żuralska, B. Burczyk
Konkursy literackie dla klas III – znajomość lektur ujętych w podstawie programowej J. Chadaj,  B. Burczyk, E. Żuralska
Dni Teatru – Konkurs na maskę teatralną,  Konkurs na jednoaktówkę, Konkurs wiedzy o teatrze S. Huebner, B. Burczyk
Udział w Kuratoryjnym Konkursie Języka Polskiego – finalistami konkursu zostały: Magdalena Armatorska III e, Joanna Kreft III e J. Rajewska
Organizacja wyjazdu do teatru w Elblągu na spektakl „Skąpiec” J.Chadaj, J.Rajewska
Ogólnopolski konkurs plastyczny pn. Pokaż, co masz w zeszycie” J.Rajewska
Obchody Dnia Kobiet – przygotowanie życzeń przez radiowęzeł, poczęstunek i upominek dla pań pracujących w  PG1. SU
Porządkowanie grobu masowego w Szpęgawsku. SU
Bar sałatkowy. SU
Szkolenie GWO – Najwyższa jakość nauczania w ramach dotacji MEN L. Kucharska, L. Lamek, J. Kozłowska
Tydzień MatematykiKonkursy: krzyżówki matematyczne, skojarzenia, rozwinięcie dziesiętne liczby pi, Pi wyrazy, Sudoku, Tangram, pogadanka na temat liczby pi, gry planszowe Połomska, L. Lamek
Wyjście z uczniami klasy I B na lekcję „Nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą” do I LO L. Lamek
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur L. Kucharska, J. Kozłowska
Konkurs dla klas II „Liczby i litery bez tajemnic – układy równań” I miejsce – Olaf Lenczewski II F, II miejsce -  Karolina Kruk II D, III miejsce – Mateusz Czapski II F L. Kucharska, J. Kozłowska 
Szkolenie Eduscience – podnoszenie kompetencji w dziedzinie matematyki z wykorzystaniem innowacyjnych metod M. Jankowska, L. Lamek, J. Kozłowska
Wizyta młodzieży z Diepholz w ramach wymiany młodzieży polsko – niemieckiej M. Kosecka, G. Pokay, M. Zielińska
Koło recytatorskie – udział w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim – wyróżnienie dla Julii Cyrzan w etapie rejonowym E. Potocka
Konkurs dla klas II – Plakat: Co oznacza demokracja? A. Czarna, A. Kowalska – Semkło, M. Bączkowski
Przygotowanie uczniów do udziału w XXI sesji  Sejmu Dzieci i Młodzieży – przeprowadzenie projektu „Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież” ( Paweł Snaza, Paweł Szarmach) – organizowanej przez CEO A. Czarna
Klasowy  konkurs Polskie Powstania Narodowe (A Kowalska-Semkło, A. Czarna, M. Bączkowski) A Kowalska-Semkło, A. Czarna, M. Bączkowski
Mistrzostwa Szkoły w Heroes of Might&Magic – Mistrzostwa wygrał Gracjan Kochanowski IIe M. Bączkowski.
Udział w Mistrzostwach Starogardu w piłce siatkowejDziewcząt – I m-sce – awans do powiatu

Chłopców – II m-sce

J. Górski, A. Wolnikowski, E. Witkowski
KWIECIEŃ 
Spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnymi, Powiatowym Urzędem Pracy oraz przedstawicielami lokalnego biznesu w ramach tygodnia zawodoznastwa E. Potocka, I. Kraska, P. Cieślik-Ossowska
Przygotowanie i przeprowadzenie sondażu diagnostycznego wśród uczniów, rodziców i nauczycieli nt. respektowania norm społecznych w szkole P. Cieślik-Ossowska, I. Kraska
Szkolny Konkurs Wokalistów A. Cybula, E. Błażyńska, Ł. Prusiecki, M. Wolnikowska
X Powiatowy Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii nauczyciele j. angielskiego
Konkurs geograficzny dla klas III „Sprawdź się przed egzaminem” M.Włoch, D. Raszeja
Ciekawe doświadczenia fizyczne A. Zaborska, K. Kucharuk
Konkurs z okazji Dnia Ziemi „Dobre rady na odpady” oraz wystawa prac konkursowych M.Włoch, D. Raszeja, A. Wielczyk, B.  Kubacka
Gazetka okolicznościowa z okazji Dnia Ziemi D. Raszeja M.Włoch
Udział uczniów klas I i II w XIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. Inne spojrzenie Moja przygoda w kosmosie. E. Dobrzyńska
Uczczenie I rocznicy kanonizacji Jana Pawła II – przeprowadzenie Szkolnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II(I miejsce Nikola Pakmur, II miejsce Julia Dunajska i Zofia Sojka, III miejsce Laura Bącal, Karolina Data i Karolina Lemka) oraz przygotowanie okolicznościowej wystawy przypominającej to wydarzenie. B. Huzior, D. Renka
Udział w I Miedzydekanalnym  Konkursie Wiedzy o Błogosławionej Marcie Wieckiej pod hasłem „Marta Wiecka dziś” – nasze gimnazjum reprezentowali :  Faustyna Bojahr, Agata Dysarz, Dawid Makiełła D. Renka
Współorganizacja wycieczki szkolnej do Warszawy J. Rajewska
Przygotowanie wielkanocnej gazetki ściennej, rozesłanie życzeń do szkół. SU
Organizacja świątecznej pomocy dla schroniska dla zwierząt. SU
Organizacja Dnia Zdrowia oraz akcji Jabłko, bar sałatkowy. SU
Szkolny konkurs matematyczny dla klas II: „Świat wokół nas – twierdzenie Pitagorasa” I miejsce: Faustyna Bojahr IIEMarta Salewska IIE, II miejsce Mateusz Czapski IIF, III miejsce Julia Buca IIF L. Kucharska, J. Kozłowska
Szkolenie Nowa Era „Ile wody potrzebuje astronauta? Iloma językami mówimy? Ile soli jest w morzu? I czy to matematyka? L. Kucharska, J. Kozłowska, L. Lamek
Wycieczka do Warszawy z klasą IB i IF L. Lamek, J. RajewskaE. Dobrzyńska, J. Kozłowska
XV Wojewódzki międzygimnazjalny konkurs poezji i prozy niemieckiejII miejsce: Marcelina Gendzierska III e M. Zielińska
Udział klasy II G w  I edycji konkursu w ramach akcji społecznej “ My na Pomorzu” organizowanego przez  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  - udział do kwietnia 2015 – projekt pt.: „Sport masowy jako antidotum na zagrożenia społeczne” – wystawa zdjęć A. Czarna, P. Cieślik- Osowska
Konkurs Tajemnice Historii PiastówI miejsce zajęła Joanna Kreft klasa III A Czarna, A. Kowalska – Semkło, M. Bączkowski
Organizacja   „Dni orientacji zawodowej – Zawodowe Drogowskazy” w ramach innowacji pedagogicznej E. Potocka, A. Czarna
Organizacja spotkań z przedstawicielami banku BGŻ dla klas III w ramach „Dni orientacji zawodowej” – Jak działają banki? A. Czarna
Udział w Mistrzostwach Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt – I m-sce- awans do półfinału wojewódzkiego J. Górski
Udział w Półfinale Wojewódzkiej Gimnazjady – I m-sce J. Górski
Udział w Mistrzostwach Starogardu w szóstkach piłkarskichDziewcząt – III m-sce, Chłopców – I m-sce A. Kuczmiński, A. Wolnikowski
Udział w czwartkach lekkoatletycznych A. Piotrzkowska
Zorganizowanie i przeprowadzenie międzyklasowego turnieju w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę dla chłopców klas I E. Witkowski
Udział dziewcząt i chłopców w turnieju piłki nożnej Coca Cola Cup A. Kuczmiński, A. Wolnikowski
MAJ 
Szkolny etap konkursu POLIGLOTA E. Błażyńska, K. Rejmanowska
Rozstrzygnięcie konkursu – PROVERBS IN COLOUR – „Malowane Przysłowia” nauczyciele j. angielskiego
Dyktando w j. angielskim K. Buca, K. Rejmanowska
Konkurs geograficzny dla klas I model wulkanu M.Włoch, D. Raszeja
Konkurs „Parki Narodowe” T. Szwarc-Filarska, M. Włoch
Udział w konkursie plastycznym  Zachowaj Trzeźwy Umysł  pt Razem lepiej E. Dobrzyńska
Przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę uczniów z języka angielskiego po I i II klasie Nauczyciele j. angielskiego
Udział w Międzyszkolnym Konkursie Prezentacji Multimedialnych o Janie Pawle II pt. „Maryja w życiu Jana Pawła II” – naszą szkołę reprezentowały Ewa Wojciechowska i Sandra Przydrożna D. Renka
Opracowanie i nagranie w Radio Głos  audycja pt. „Mamo – chcę Ci powiedzieć” z okazji obchodów Dnia Matki D. Renka, A. Cybula, E. Potocka
Współorganizacja wycieczki szkolnej do Poznania B. Burczyk
Szkolny Konkurs frazeologiczny – III klasy S. Huebner
XXXI Ogólnopolski Konkurs Literacko -Plastyczny pn. Igrzyska Olimpijskie – największą sportową imprezą świata” B. Burczyk
XXV Konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. J. Parandowskiego B. Burczyk
VI Wojewódzki Konkurs Literacki „Pod ojczystym niebem” J. Chadaj, J. Rajewska
Afiszowy Konkurs Czytelniczy – I miejsce: Dawid Makiełła  IIf  i Aleksandra Pikul IIe E. Cylkowska, E. Potocka, A. Sprengel
Szkolny Konkurs Pięknego Czytania – I miejsce: Adrianna Urban IIIg i Ida Cylwik IIe E. Cylkowska, E. Potocka, A. Sprengel
Wyjazd z laureatami Tygodnia Matematyki do Gdańska na Politechnikę Gdańską na Bałtycki Festiwal Nauki – udział w wykładzie: „W krainie nieskończoności’, „Tangram” – warsztaty A. Połomska, L. LamekM. Jankowska, A. Czarna
Sprawdzanie: sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminów gimnazjalnych, matury L. Lamek, L. Kucharska
Wycieczka do Gdyni z klasąI A i I C (Jump City i Centrum Eksperymentów) J. Kozłowska, S. HuebnerL. Kucharska, H. Szmyt
Powiatowy Konkurs „Złote Liczydło” I miejsce PG1 Dąbrowski Bartosz II, Urban Marcin IIIF, Wiczkowska Mart I B C. Gergella, L. Lamek,J. Kozłowska
Wycieczka do Gdyni dla klasyII A ( Jump City i Muzeum Solidarności) L. Kucharska, J. KozłowskaM. Wolnikowska
Konkurs dla klas II on-line „Ostrosłupy” I miejsce Szumała Paulina II B, II miejsce Leszman Kamil II D, Dąbrowski Bartosz II A. Połomska, C.  Gergella
Szkolny konkurs dla klas I „Igraszki i potyczki regionalne – zmagania młodych Kociewiaków” I miejsce klasa I D: Iwona Kuchta, Paulina Kortas, II miejsce klasa I C: Paulina Buszta, Oliwia Rossek,  III miejsce klasa I A: Aleksandra Rostowska, Mikołaj Sznaza J. Kozłowska, L. KucharskaD. Kuprewicz – Raszeja
Konkurs dla klas III „Szóstka w rozumie” I miejsce: Marcin Urban IIIF, II miejsce: Mateusz  Warczak III G, III miejsce Ewa Wojciechowska IIIG L. Kucharska, J. Kozłowska
Szkolne eliminacje do II Powiatowego Konkursu Językowego Szkolny PoliglotaDo etapu powiatowego przeszły: Laura Bącal II e, Marcin Urban III f, Paulina Klaman II e Nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego
Szkolne eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych . Do etapu wojewódzkiego przeszły: Jakub Jassak IIa,Alicja Kowalczyk I b M. Kosecka, M. Gołuńska
Szkolny Konkurs Pięknego Czytania Tekstów w Języku Niemieckim Klasa I – Zofia Sojka I b, Milena Winiarska I b, Julia Cyrzan I f, II klasy – Martyna Müller II e, Julia Pogorzelska II f, Paulina Sadowska II f, klasa III – Marcin Urban IIIf M. Pokay, M. Gołuńska
Test z wiedzy historia piłki nożnej, test wygrał Anus Rafał IIID M. Bączkowski,
Konkurs Wiedzy o UE dla klas III – ich A. Czarna, A. Kowalska – Semkło, M. Bączkowski
Organizacja wycieczki Szlak Piastowski dla klas II F, II E A.Kowalska-Semkło, B. Burczyk
Udział w Dniach otwartych psp nr 4 P. Rompa
Udział w  Finale Wojewódzkiej Gimnazjady w Siatkówce Dziewcząt –V m-sce

( Nowacka Jowita, Kotkiewicz Monika, Lorek Kamila, Kinga Kwaśniewska, Martyna Muller, Marta Salewska, Papke Nikola, Natalia Leszman, Wiktoria Narloch, Aleksandra Kotkiewicz, Oliwia Kubik, Wiktoria Gort i Marcelina Gleba).

J. Górski, A. Wolnikowski
Udział w Mistrzostwach Miasta i Powiatu w LekkoatletyceDziewcząt III m-sce

Chłopców I m-sce

A. Piotrzkowska, J. Górski, A. Kuczmiński, A. Wolnikowski
Udział w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady w lekkoatletyce – II m-sce w biegu na 100m Mateusz Burczyk A. Wolnikowski
Przygotowanie układu tanecznego poloneza i walca angielskiego na bal III klas A. Kuczmińska
Zorganizowanie wycieczki do Karpacza i Pragi dla klasy IIIe A. Piotrzkowska, J. Szurgot, M. Bączkowski
Zorganizowanie rajdu rowerowego i spływu dla klasy Ig E. Witkowski, A. Piotrzkowska, M. Zielińska
CZERWIEC 
Organizacja i przeprowadzenie Dnia Dziecka dla dzieci pracowników P. Cieślik-Ossowska, P. Rompa
Organizacja XXVII Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej S. Osowski, A. Piotrzkowska, E. Żuralska, A. Chadaj, E. Błażyńska,M. Wolnikowska, M. Gołuńska

P. Cieślik-Ossowska, Ł. Prusiecki, E. Borys

Organizacja uroczystości zakończenia roku szkolnego dla pracowników szkoły P. Cieślik-Ossowska
Organizacja uroczystości zakończenia roku szkolnego dla tego rocznych absolwentów J. Rajewska, P. Cieślik-Ossowska, P. Rompa, A. Cybula, E. Witkowski, L. Lamek
Spelling- Szkolny Konkurs Głosowania K. Buca, K. Rejmanowska
Konkurs fizyczny „Fizyka w obiektywie” A. Zaborska, K. Kucharuk
Konkurs geograficzny „Atrakcje turystyczne Polski i świata” (plakat, album, prezentacja) M.Włoch, D. Raszeja
Festiwal nauki dla przedszkolaków A. Zaborska, K. Kucharuk, A. Wielczyk, P. Rompa
Zorganizowanie wycieczki do dawnego opactwa cystersów w Pelplinie połączonej w warsztatami dawnego piśmiennictwa w skryptorium. D. Renka
Szkolny Konkurs frazeologiczny- II klasy J. Chadaj, J. Rajewska
Lekcja w kinie Nauczyciele języka polskiego
Organizacja wycieczek do Centrum Eksperymentu S. Huebner, E. Żuralska
Przeprowadzenie testu diagnostycznego dla klas I i II Nauczyciele języka polskiego
Obchody Dnia Dziecka- słodkie upominki. SU
Organizacja Dnia Gofra. SU
Wybory do Rady SU. SU
Udział w pożegnaniu absolwentów. SU
Podsumowanie akcji “Zakręcona klasa” SU
Szkolenie – wypełnianie arkuszy i świadectw VULCAN L. Kucharska, L. Lamek
Szkolenie – EU –Dap ( Europejski Program Zapobiegania Uzależnieniom C. Gergella, A. Połomska
Wyjazd z młodzieżą do Diepholz w ramach wymiany młodzieży Polsko – Niemieckiej M. Kosecka, M. Zielińska 
Zajęcia z zakresu cyberprzemocy w klasach I E. Potocka
Przygotowanie krótkiego przedstawienia dotyczącego cyberprzemocy E. Potocka
Organizacja klasowej wycieczki do Gdańska i na Westerplatte dla klasy II G A. Czarna
Rajd rowerowy do Wirt M. Niedbała, A. Cybula, A. Piotrzkowska, H. Szmyt, A. Wolnikowski
Rajd pieszy do Płaczewa E. Potocka, H. Szmyt, I. Kraska
Udział  w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady w Siatkówce Plażowej Dziewcząt J. Górski
Udział w Gimnazjadzie Województwa Pomorskiego w dwuboju nowoczesnym (W.Wierzba, W.Laskowska) – II m-sce
Udział w Ogólnopolskich Zawodach – „pierwszy krok sportowy”-w akrobatyce sportowej – L.Dziencielewska – VIII m-sce M. Dziencielwska
Udział w Biegu z Polpharmą A. Piotrzkowska
Zorganizowanie spływy kajakowego rzeką Wdą dla klasy IIIe A. Piotrzkowska

 

cze 29

Pg1 w prasie.

Prasa lokalna o zakończeniu roku szkolnego w PG1

linki:

http://www.kociewiak.pl/galeria/1006/zakonczenie-roku-szkolnego-w-pg1-w-starogadzie-gdanskim

również wywiad z Dyrektorem PG1 oraz foto z zakończenia roku 2014/2015 w naszej szkole

http://starogardgdanski.naszemiasto.pl/artykul/starogard-koniec-roku-szkolnego-zdjecia,3433789,artgal,t,id,tm.html

cze 26

Wakacje

Niech żyją wakacje
Niech żyje pole, las,
I słońce, i woda,
i wakacyjny czas.
Nie będzie mnie miesiąc
A może w tym nie mam racji
Ale wam życzę udanych
I słonecznych wakacji.

Szybko minął dłuuuuuuuuuuugi rok szkolny i wreszcie… WAKACJE!!! Życzymy wszystkim, aby wakacje były okresem aktywnego wypoczynku, czasem bezpiecznych i niezapomnianych przygód, aby zawsze dopisywała Wam pogoda i dobry humor.
Do zobaczenia za dwa miesiące.

cze 24

W dawnym opactwie cystersów

W dawnym opactwie  cystersów

 Wtorek  spędziliśmy w Pelplinie, gdzie znajduje się zespół klasztorny dawnego opactwa cystersów, ze wspaniałą gotycką katedrą. Uczestniczyliśmy w warsztatach  średniowiecznego piśmiennictwa w skryptorium. Zwiedziliśmy katedrę  i Muzeum Diecezjalne. Deszcz nie przeszkodził nam wejść na  Górę Jana Pawła , gdzie  wspominaliśmy  wizytę Ojca Świętego na Kociewiu.

cze 19

Wakacje MEN

List Ministra Edukacji Narodowej dotyczący bezpiecznych wakacji. (Pobierz)

Film edukacyjny.

cze 18

Ostrosłupy

W dniach 25 – 26 maja odbył się szkolny konkurs matematyczny

on-line dla klas II

„Ostrosłupy”

I miejsce

Paulina Szumała kl II B

II miejsce

Kamil Leszman II D

Bartosz Dąbrowski II F

Sadowska Paulina II F

Zielonka Michał II E

cze 18

„Złote Liczydło”

Dnia 23 maja w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach odbył się konkurs matematyczny „Złote Liczydło”.

Uczniowie Pg1 to :

Urban Marcin III F

Dąbrowski Bartosz II F

Marta Wiczkowska I F

zajęli I miejsce i zostali najlepszą drużyną w powiecie.

GRATULACJE

J. Kozłowska, L. Lamek, C. Gergella.

cze 15

„Szóstka w rozunie”

8 czerwca 2015 r. odbył się szkolny konkurs matematyczny dla klas III

„Szóstka w rozumie”

I miejsce: Urban Marcin kl III F

II miejsce: Warczak Mateusz kl III G

III miejsce: Wojciechowska Ewa kl III G

Gratulacje !!

cze 15

Szlakiem Piastów

Fotorelacja

W końcu maja wędrowaliśmy „SZLAKIEM PIASTÓW”. Bogaty program wycieczki pozwolił nam zwiedzić zamek w Kórniku, znajdujące się w jego pobliżu Arboretum z bogatą kolekcją azalii i różaneczników oraz przysiąść na ławeczce obok polskiej noblistki p. Szymborskiej. Zobaczyliśmy nowoczesny stadiom Lecha Poznań wraz z całym zapleczem  oraz dowiedzieliśmy się , że w podziemiach kościoła na Wzgórzu Wojciechowym w Poznaniu znajdują się trumny i urny ze szczątkami wielkich Polków m.in. Józefa Wybickiego i Henryka Dąbrowskiego. Czytaj wpis

cze 11

Fotorelacja z X Rajdu Rowerowego po Kociewiu do Wirt 10.06.2015

Fotorelacja z X Rajdu Rowerowego po Kociewiu do Wirt 10.06.2015

Starsze posty «